A "BIBLIOTHECA RAKOCZIANA" Sárospatakon 97,6 KB PDF 2013.07.21.
A COETUS Könyve (Adalékok a Sárospataki Református Kollégium történetéhez) 127,3 KB PDF 2013.07.21.
A héber nyelv a Sárospataki Kollégiumban a 16-17. században 120,0 KB PDF 2013.07.21.
A Kollégium főkönyvtárnokai - Harsányi István 51,7 KB PDF 2014.02.01.
A Kollégium főkönyvtárnokai - Szombathy János (1749-1823) 151,0 KB PDF 2014.02.01.
A Sárosptakra visszatért könyvek / A pataki prédikátor könyve/ 73,2 KB PDF 2014.02.01.
Egy reformátori életmű a Pataki Nagykönyvtárban őrzött műveinek tükrében 103,0 KB PDF 2014.02.01.
Európai könyvkultúra magyar földön 141,3 KB PDF 2014.02.01.
I. Rákóczi György és a cseh-morva atyafiak 127,6 KB PDF 2013.07.21.
Kazinczy Ferenc pataki könyvei 103,2 KB PDF 2014.02.01.
Könyvsorsok a Sárospataki Nagykönyvtárban 185,5 KB PDF 2013.07.21.
LORÁNTFFY ZSUZSANNA (Töredékes ecsetvonások kegyességének portréján) 94,3 KB PDF 2013.07.21.
Reformáció és könyvkultúra a XVI. századi Magyarországon 119,1 KB PDF 2013.07.21.
Szentgyörgyi István pataki tanár, mint Kazinczy Ferenc vallásosságának formálója 137,0 KB PDF 2013.07.21.
Viherfelhők a pataki teológia egén az 1930-as években 102,5 KB PDF 2013.07.21.